KARIERA BEZ GRANIC

Komunikacja międzykulturowa - szkolenia

Katarzyna Szełemej-Pobożniak


Kiedy Twojemu Zespołowi potrzebne jest szkolenie z komunikacji międzykulturowej?

Szkolenie międzykulturowe jest niezbędne gdy:

 •  zawsze, gdy ludzie różnej narodowości pracują razem  
 •  gdy pojawiają się nieporozumienia w międzykulturowym zespole lub między różnymi zespołami, zleceniodawcami a podwykonawcami, podwładnymi a szefami
 •  w momencie fuzji i przejęć. Wtedy zawsze spotykają się dwie kultury organizacyjne, dwie filozofie robienia biznesu 
 •  w trakcie negocjacji z partnerem z innej kultury
 •  gdy pojawiają się konflikty między decydentami różnych narodowości
 • gdy firma otwiera przedstawicielstwa zagranicą
 •  z powodu relokacji pracowników zagranicę
 • z okazji przyjazdu ważnej osoby/nowego szefa do Polski z innego kraju
 • zawsze wtedy, gdy mamy do czynienia z osobami z innej kultury jak również dużymi różnicami w nastawieniu i poglądach wśród pracowników, spowodowanymi np. różnicami pokoleniowymi, płciowymi, kulturowymi, religijnymi czy społecznymi.


Jakie korzyści wyniesiesz ze szkolenia z komunikacji miedzykulturowej?

Podstawowa zmiana, to uświadomienie sobie, z czego wynikają różnice i nieporozumienia. Prowadzi to do:

 • poprawienia komunikacji, zmniejszenia ilości i skali tarć i konfliktów oraz obniżenia poziomu niepewności i stresu 
 •  Wzrostu kompetencji międzykulturowych. Łatwiej zarządzać teamem, gdy jego członkowie mają większą świadomość różnic kulturowych i ich przyczyn. W efekcie łatwiej jest zarządzać w szacunku i zgodzie z DEIB (różnorodność, równość,  włączanie, przynależność)
 • Wzrostu efektywności i efektu synergii. Wzrost zaangażowania i zaufania wewnątrz zespołu lub między partnerami  biznesowymi przyczynia się do powstania przewagi konkurencyjnej.
 
 

 

25% najbardziej etnicznie różnorodnych firm ma o 35% większe szanse na prześcignięcie konkurencji.

25% najmniej różnorodnych etnicznie i płciowo firm ma o 27% większe szanse mieć słabsze wyniki od konkurentów.

Raport McKinsey & Company 2020

 


Czy szkolenie będzie dopasowane do potrzeb Twojego Zespołu?

Szkolenie zawsze przygotowuję w oparciu o informacje od klienta co do potrzeb – dotyczących rodzajów problemów, zaangażowanych narodowości i preferowanego stylu pracy. Uważam, że to właśnie zrozumienie, czego potrzebują uczestnicy szkolenia, jest kluczem do jego sukcesu. Przykładowe tematy zrealizowanych przeze mnie szkoleń to:

Komunikacja w świecie różnych ludzi. Mosty między kulturami

Zrozumieć różnice kulturowe. Współpraca Polska – Niemcy./Understanding intercultural differences. Poland – Germany

– Communicating across cultures. Poland – the US – Ukraine

– Understanding cultural differences. Polish – British cooperation

– Konnichiwa. Różnice kulturowe Polska – Japonia

– Różnice kulturowe. Polska – Niemcy – USA

Kobieta szef. Jak żyć? Kobieta a kultura

– Małe szczęście. Sztuka życia w dobrostanie wg międzynarodowych i międzykulturowych badań

Zapraszam do lektury mojego artykułu o różnicach kulturowych z biznesie w MIT Sloan Management Review Polska:


Jakie są przykładowe tematy poruszane w czasie szkoleń z komunikacji międzykulturowej?

W tej kwestii zawsze próbuję mówić językiem uczestników moich szkoleń i adresować dokłądnie ich problemy. Przykładowe tematy:

 • Po co komu small talk i jak go „uprawiać”?
 • Co robi nam w mózgu kultura?
 • Jak pisać maile w kontekście kulturowym?
 • Jakie wrażenie robią Polacy na przedstawicielach innych kultur?

Prowadząc szkolenie, staram się poruszyć nie tylko tematy przyjemne, ale też trudne w szczery choć pełen szacunku dla odmienności sposób. 

books, bookstore, book-1204029.jpg


Na jakiej bazie przygotowuję szkolenia?

Każde szkolenie to dla mnie nowe wyzwanie – staram się być na bieżąco z najnowszymi dokonaniami i wynikami badań dotyczącymi danego tematu i kraju. Opieram się przy tym na:

– badaniach porównawczych kultur, gdzie różnice kulturowe wyrażone są liczbami na osiach liczbowych

-bogatej literaturze z zakresu psychologii międzykulturowej, etnologii, kultury biznesowej konkretnych krajów

– 27 latach doświadczeń pracy przy projektach międzynarodowych połączonych z licznymi podróżami i pobytami na 6 kontynentach

Po co komu coaching kariery zagranicą?

Jeśli pracujesz w międzykulturowym zespole albo zagranicą, jesteś znacząco bardziej narażona/y na niespodziewane sytuacje, nieporozumienia, a co za tym idzie niepewność, lęk i trudne emocje.

Coaching międzykulturowy w tym zakresie nie tylko ułatwi Ci sprecyzowanie wyzwań i realizację celów zawodowych, ale też zdecydowanie ułatwi Ci rozumienie a w efekcie skuteczne komunikowanie się z osobami o innym zapleczu kulturowym. To wszystko pomoże Ci osiągnąć sukces przy zachowaniu życiowej równowagi. 


Jaką formę ma szkolenie lub mentoring z komunikacji międzykulturowej?

Formę szkolenia dopasowuję do tematu i potrzeb klienta. Mogą to być warsztaty albo wykład połączony z warsztatami albo dyskusja i praca na konknretnych case’ach. Szkolenia prowadzę na żywo, jak również on-line.

 

-Mentoring prowadzę w formule on-line lub na żywo. W pracy 1:1 wykorzystuję techniki coachingu ICF, jak również wiedzę z zakresu psychologii, różnic kulturowych i zarządzania. 

Od czego zacząć?

Przede wszystkim, skontaktuj się ze mną. Na początku porozmawiamy o tym, czego może potrzebować Twoja organizacja, co stanowi bolączkę menedżerów lub innych uczestników szkolenia i jak mogłabym pomóc. 

W przypadku mentoringu, napisz do mnie. Ustalimy szczegóły i umówimy się na pierwsze spotkanie. 

Klienci o mnie