KARIERA BEZ GRANIC

Katarzyna Szełemej-Pobożniak

Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aurora Tours, Katarzyna Szełemej-Pobożniak z siedzibą w Warszawie przy ul. Korkowej 39b/249, 04-502, NIP: 5211600863, Regon: 140914214 moich danych osobowych podanych w powyżej zamieszczonym formularzu kontaktowym, w celu uzyskania odpowiedzi w sprawie wskazanej przeze mnie w formularzu kontaktowym, w tym na przesłanie informacji na podany adres poczty elektronicznej lub jeśli podano numer telefonu na przekazanie informacji telefonicznie na wskazany numer telefonu, jak również, jeżeli wyrażę taką zgodę, na przesyłanie mailingu.

Potwierdzam otrzymanie następujących informacji. Aurora Tours, Katarzyna Szełemej-Pobożniak z siedzibą Warszawie przy ul. Korkowej 39b/249, 04-502, NIP: 5211600863, Regon: 140914214 jako Administrator otrzymanych danych osobowych, z którym można się kontaktować przez adres poczty elektronicznej kontakt@kasiaszelemej.pl lub numer telefonu (+ 48) 607 318 657 będzie je przetwarzał w celu udzielenia odpowiedzi w sprawie wskazanej w formularzu kontaktowym, na podstawie mojej dobrowolnie udzielonej zgody. Dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania powyżej określonej czynności. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych osobowych odpowiedź w sprawie nie będzie mogła być udzielona. Dostęp do przekazanych danych mogą mieć zaufani partnerzy Administratora, którzy uczestniczą w wykonaniu ww. czynności tacy jak administratorzy systemów do obsługi marketingowej lub telekomunikacyjnej, administratorzy serwerów, na których są przechowywane dane. Osobie przekazującej dane przysługuje prawo do dostępu do przekazanych danych; ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; do przenoszenia danych; do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.