KARIERA BEZ GRANIC

Coaching międzykulturowy


Katarzyna Szełemej-Pobożniak

Jak może wyglądać Twój proces coachingowy?

22.06.2017 - KATARZYNA POBOŻNIAK -  FIRMA HAXEL EVENTS & INCENTIVE  - FOT. BRUNO FIDRYCH / PLASTERSTUDIO
  • Na początku umówimy się na bezpłatne spotkanie, w ramach którego porozmawiamy o Twoich wyzwaniach. Na tym spotkaniu oboje zdecydujemy, czy podejmiemy regularną współpracę.
  • W przypadku decyzji na tak, kolejną sesję poświęcimy przyjrzeniu się, gdzie natrafiasz na największe problemy w swoim życiu i pracy w środowisku międzykulturowym oraz jakie są Twoje mocne strony.
  • Następnie zbadamy, jaki jest kulturowy profil Twojej osobowości. Jak ma się on do kultury osób, z którymi pracujesz i do Twoich wyzwań? Jakie przekonania, wartości prowadzą Cię do takich a nie innych decyzji i zachowań?
  • Porozmawiamy też o wpływie kultury i wychowania na osoby, z którymi masz do czynienia. Co może kryć się za zachowaniami i postępowaniem drugiej strony? Zastanowimy się, gdzie jest pole i przestrzeń do zmiany na lepsze i jak ją przeprowadzić. 
  • W procesie coachingowym przyjrzymy się też Twoim wewnętrznym wyzwaniom – co wywołuje w Tobie zwiększone napięcie, stres, czego potrzebujesz by poczuć własną skuteczność, ale też większe zadowolenie i satysfakcję? Poszukamy pomysłów i takich rozwiązań, które pozwolą Ci się przybliżyć do Twojej idealnej wersji życia i pracy.

Zazwyczaj potrzeba około 6-10 sesji, by móc osiągnąć postawione na początku współpracy cele. W ramach sesji, posługuję się metodami coachingu ICF, wiedzą z zakresu psychologii motywacji, psychologii międzykulturowej, etnologii oraz z zakresu różnic kulturowych. W przypadku coachingu biznesowego pomaga mi też wykształcenie ekonomiczne i 10-letnie doświadczenie menedżerskie. 

Klienci o mnie

Jakie korzyści odniesiesz, pracując ze mną...

WIEDZA O RÓŻNICACH KULTUROWYCH
Pracując z ludźmi odmiennych kultur, wiele ich zachowań może wydać się nie do końca zrozumiałych. Wiedza, jakie przekonania, wartości, intencje mogą kryć się za danymi słowami czy gestami, przynosi nie tylko świadomość, ale też ulgę.
Kliknij tutaj
ŚWIADOMOŚĆ WŁASNEGO KULTUROWEGO STYLU
Jaki jesteś na tle osób z innych kultur? Mówisz wprost czy raczej preferujesz język dyplomacji? Wolisz za szefa urodzonego przywódcę czy koordynatora? Czy i jak lubisz się bawić? Znając odpowiedzi na te i inne pytania, zobaczysz siebie na tle innych kultur.
RELACJE I KOMUNIKACJA
Nieporozumienia i niewłaściwa komunikacja to jeden z kluczowych czynników niezadowolenia w kontaktach z ludźmi odmiennej kultury. Poprawiając Twój styl komunikacji, Twoje relacje staną się bardziej satysfakcjonujące, a Ty o wiele łatwiej osiągniesz swoje cele.
ADAPTACJA DO INNEJ KULTURY
Podejmij świadomą decyzję, kim i jak chcesz być w innej kulturze. W jakim aspekcie chcesz się zaadaptować do danej kultury a gdzie czujesz, że godzi to w Twoje wartości?
Kliknij tutaj
AKCEPTACJA NIEPEWNOŚCI
Każda relacja niesie ze sobą nutę niepewności. Przyjrzenie się temu zjawisku z bliska, pomaga ten fakt zaakceptować i żyć z nim w poczuciu spokoju.
PEWNOŚĆ SIEBIE
Praca i prezentowanie się w środowisku wielokulturowym wystawia nas na dodatkowy stres i wiąże się z wyjściem poza własną strefę komfortu. Praca ze mną pomoże Ci z jednej strony poprawić kompetencje w zakresie międzykulturowej komunikacji, z drugiej zaś pomoże Ci zmniejszyć odczuwany stres i bardziej uwierzyć w siebie.
MOTYWACJA
Zdobywając większą wiedzę na temat różnic kulturowych i własnego stylu komunikacji, łatwiej będzie Ci spojrzeć na Twoich partnerów, klientów czy współpracowników z zainteresowaniem i nadzieją oraz uwierzyć we wspólny sukces.
SIŁA PSYCHICZNA
Branie życia w swoje ręce, decydowanie i trwanie w decyzjach nie jest łatwe, a jednak możliwe, nawet na końcu świata. Razem odkryjemy sposoby na to, byś potrafił/a samodzielnie się wspierać, gromadzić siłę i radzić sobie z trudnymi emocjami, obawami, zwątpieniem, choćby na końcu świata.
Poprzedni
Następny